TripleCord Huwelijksconferenties
Het huwelijk als etalage voor de glorie van God

Privacy

Stichting TripleCord gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer (2728 GR) aan de Lelyschans 26, hierna te noemen “TripleCord” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. TripleCord verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stellen. In deze privacyverklaring informeert TripleCord u over de manier waarop TripleCord uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door TripleCord worden aangeboden op www.triplecord.nl.

 

1. Registratie persoonsgegevens

 

Doel

TripleCord verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.triplecord.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. TripleCord zal uw gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Deelnemers van onze activiteiten

Voor onze conferenties vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voor- en achternaam gebruikt om naambadjes te maken die de deelnemers dragen tijdens de conferentie. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres (verplichte velden)

Verder vragen we deelnemers vaak om hun geboortedatum, de vraag hoe iemand de activiteit heeft gevonden en de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief aan te melden (optionele velden).

Abonnees nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief brengen we onze activiteiten en getuigenissen van onze activiteiten onder de aandacht. Van de abonnees op de nieuwsbrief zullen wij de volgende gegevens registreren:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres 

TripleCord Vrienden

TripleCord Vrienden ondersteunen ons periodiek om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van hen verzamelen we de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummmer
 • Mandaatnummer
 • Maandaatdatum
 • Bedrag waarmee zij ons ondersteunen
 • Frequentie van ondersteunen 

2. Gebruik van gegevens

TripleCord gebruikt uitsluitend uw gegevens voorbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens, categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer;
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens één van de activiteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.  

3. Doorgifte aan derden

TripleCord geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij TripleCord op grondvan een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

TripleCord maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die TripleCord ontvangt. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@triplecord.nl.

5. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@triplecord.nl.

6. Website 

Cookies

Het is mogelijk dat TripleCord tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina's, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, type webbrowser, bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina's

Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina's. TripleCord is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's.

7. Bewaartermijn

TripleCord zal de persoonsgegevnes na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief

Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers van onze activiteiten

De volledige gegevens van de deelnemers aan onze activiteiten zullen we na 6 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we wel bewaren.

TripleCord Vrienden

Na het afmelden om TripleCord periodiek te ondersteunen, zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

8. Wijziging privacyverklaring

TripleCord behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.triplecord.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.triplecord.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 20-06-2018.

 9. Contactgegevens TripleCord

Wilt u in contact met ons komen of heeft u vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vindt u onze contactgegevens:

Stichting TripleCord

Lelyschans 26

2728 GR Zoetermeer

info@triplecord.nl