Welkom op onze website

De kern van de bediening van TripleCord:

Het huwelijk van een man en vrouw:

  • etalage voor de glorie van God
  • woonplaats voor de liefde van Jezus
  • werkplaats van de Heilige Geest

De kern van de bediening van TripleCord is om huwelijken weer op die manier te laten functioneren.

Het huwelijk is door God ontworpen vanaf de schepping. Daarom is het huwelijksverbond een van de mooiste etalages op aarde, waarin God iets van Zijn grootheid wil laten zien. Als het huwelijk functioneert zoals God het bedoeld heeft, wordt in die geheime verbinding tussen man en vrouw iets zichtbaar van de heerlijkheid van Jezus.

De duivel is voortdurend bezig om al Gods etalages met modder te besmeuren en dat zien we ook bij christelijke huwelijken gebeuren. TripleCord heeft het verlangen om herstel mogelijk te maken en huwelijken weer terug te brengen naar de fundamenten van God. Jezus is op aarde gekomen als Heiland, als héélmaker. Hij herstelt, bevrijdt en geneest; ook huwelijken.

 

Wat wil TripleCord graag realiseren?

 

Door het organiseren van conferenties:

  • (aanstaande) christen-echtparen meer bewust maken van het feit dat het huwelijk iets grandioos is waar God grote beloften aan verbindt;
  • verlangen kweken bij echtparen om aan hun huwelijk te werken;
  • echtparen aanzetten tot het maken van keuzes en zetten van stappen naar herstel, groei en bloei;
  • groeiende en bloeiende gezinsleden onder de bescherming en warmte van een goed functionerend huwelijk van man en vrouw.

 

Doelgroep

 

Christen-echtparen (en aanstaande echtparen) uit alle kerken en stromingen in Nederland en België, die weten dat God bij hun huwelijk betrokken wil zijn en die zich willen inzetten om te investeren in of repareren van hun huwelijk.